Πιστοποιητικά

Η LedGenesis συνεργάζεται με κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισμού που πληρούν όλες τις διεθνείς προδιαγραφές, με πιστοποιητικά, CE, RoHS, TUV, UL, FCC, ISO 9001, REACH, VDE. Τα προϊόντα μας επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια σχετικά με την ποιότητα, την απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την τιμή και τη πολυετή εγγύηση.

content image

CE

Πιστοποιείται ότι το προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με Πρότυπα και Προδιαγραφές που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του σε σχέση με την υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος. Τοποθέτηση του σήματος CE πάνω σε ένα προϊόν από τον κατασκευαστή σημαίνει συμμόρφωση (πιστότητα) του προϊόντος με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες υγείας και ασφάλειας και εφαρμόστηκε για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη παραγωγή, διακίνηση και κυκλοφορία του προϊόντος.

content image

RoHS

Ο χαρακτηρισμός ενός προϊόντος με το σήμα “RoHS” δηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν χρησιμοποιεί ή περιλαμβάνει πάνω από τα επιτρεπτά όρια (0,01%-0,1%) κανένα από τα παρακάτω υλικά : Μόλυβδος, Υδράργυρος, Πολυβρωμοδιφαινύλια, Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες, Εξασθενές Χρώμιο, Κάδμιο. Η οδηγία RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζει την χρήση των παραπάνω 6 επικινδύνων υλικών για την κατασκευή ή χρησιμοποίηση αυτών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

content image

TUV

H Πιστοποίηση TUV περιλαμβάνει αυστηρό έλεγχο των αιτήσεων για τις οποίες το συστατικό είναι σχεδιασμένο. Περιλαμβάνει την επαλήθευση ότι η συσκευή πληροί τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τον κλάδο για τον οποίο το συστατικό έχει σχεδιαστεί και να εξασφαλίζει ότι οι προδιαγραφές των εξαρτημάτων έχουν ορθώς δηλωθεί.
content image

UL

Η  UL (Underwriters Laboratories) είναι μια εταιρεία συμβούλων ασφαλείας και πιστοποίησης, η οποία ιδρύθηκε το 1894 και έχει συμμετάσχει στην ανάλυση της ασφάλειας των πολλών νέων τεχνολογιών του περασμένου αιώνα. Η UL είναι μία από τις εταιρίες που έχουν εγκριθεί για την εκτέλεση δοκιμών ασφαλείας από την αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (OSHA).content image

FCC

Το σήμα FCC είναι ένα σήμα πιστοποίησης που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά προϊόντα που κατασκευάζονται ή πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο πιστοποιεί ότι οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από τη συσκευή είναι κάτω από τα όρια που εγκρίθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών.

content image

REACH

Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμούς των Χημικών προϊόντων (REACH) είναι ο κανονισμός της 18ης Δεκεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιστοποίηση REACH αφορά την παραγωγή και χρήση των χημικών ουσιών καθώς και τις πιθανές τους επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
content image

ISO 9001:2008

Η πιστοποίηση ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα. Η προηγούμενη έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2000) αντικαταστάθηκε το 2008 από την νέα, και προς το παρόν η τρέχουσα έκδοση είναι η ISO 9001:2008. Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση που το τελικό προϊόν να κρίνεται ικανοποιητικό από τους πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.content image

VDE

Η πιστοποίηση VDE είναι ο σύνδεσμος για την ηλεκτρική, ηλεκτρονική και συστημάτων πληροφορικής για τεχνολογίες και συναφών επιστημών, των τεχνολογιών και των εφαρμογών τους στη Γερμανία. Η VDE εργάζεται για να προωθήσει ένα καλύτερο κλίμα για την καινοτομία, εξασφαλίζοντας  τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, και προωθόντας τη βέλτιστη εκπόνηση των προγραμμάτων σπουδών. Η VDE είναι ινστιτούτο δοκιμών και πιστοποίησης που εδρεύει στο Offenbach της Γερμανίας, είναι μεταξύ των πλέον εξεχόντων ανεξάρτητων  οργανισμών δοκιμών του κόσμου για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα. Το σήμα VDE θεωρείται ότι είναι το σύμβολο των καλύτερων προδιαγραφών ασφαλείας.